Qiymətləndirmə

Qiymət, müxtəlif xassələrin qiymətləndirilməsi sahəsində geniş bilik və təcrübə; torpaq sahələri, ticarət sahələri, ofislər, qonaq evləri/ otellər, qarışıq tək istifadəlik binalar, anbarlar, sənaye əmlakı, mənzillər, villalar və s. Biz müştərilərimizə qiymətləndirmə hesabatlarını, Beynəlxalq Qiymətləndirmə Standartına Eighth Edition 2007 uyğun olaraq təqdim edirik. Standartların əsas istiqamətləri, könüllü iş birliyinin bazar dəyərinin və maliyyə hesabatlarının qiymətləndirilməsidir.  Qiymətləndirmə, milli qanunvericilik vasitəsilə birbaşa həyata keçirildiyindən, burada standartlar tətbiq edilmir. Ona görə,  Milli Qiymətləndirmə Standartlarının bilmək vacibdir.

Bizim baş qiymətləndiricimiz , AQC imatahanından keçmiş, 8 dəfə sertikatlaşdırılmış qiymətləndiricilərdən biridir.

 

 

CPS tərəfindən qiymətdirmə aşağıdakılar üçün təklif olunur:

 

ELAN 25.08.2015

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Böyük qürur və şərəf ilə biz, Caspian Property Service-in (CPS)  Baş qiymətləndiricisi  Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) Direktorlar Şurası tərəfindən qəbul olunmuş  və RİCS in  fəxri üzvü adına layiq görülmüş, Çingiz Axundov cənablarını sizə təqdim edirik.
Bu status onların görkəmli fərdi nailiyyətləri, yüksək professional standartlara və davranış kodları bir öz məqsədlərinə nail olmaq sənayesi, bilik mübadiləsi və dəstək başqaları inkişafı üçün ehtiras, və riayət tanınması, müxtəlif sahələrdə ən layiqli mütəxəssislər və peşəkarlara, dünya şöhrətli təşkilat tərəfindən verilir.Biz inanırıq ki, cənab Axundov yenicə layiq görüldüyü FRİCS statusunda da,  Azərbaycanda qiymətləndirilmə və sertifikatlaşdırma sahəsində dəyərlərini və yüksək standartları tanıtmağa davam edəcək.Cənab Axundov namizədliyi Rusiya və Birləşmiş Krallıq tanınmış konsaltinq və qiymətləndirmə şirkətlərinin ən hörmətli mütəxəssislər tərəfindən dəstəkləndi və yekdilliklə RICS üzvləri tərəfindən qəbul edildi. Cənab Axundov ilə qürur duymaqda bizə qoşulun,ona uğurlar və gələcəkdə, professional sahədə inkişaf arzulayın!