Əmlakın İdarəolunması

Bizim kommersiya əmlakının idarə strategiyaları daşınmaz əmlak sahiblərinin öz əməliyyat xərclərini azaltmaq, əmlakın dəyərini artırmaq və bütün kirayəçilər üçün əla iş mühiti saxlanılması üçün kömək edir.

Bizim komanda əmlakın idarəolunmasıməkanın idarəolunması sahələrində peşəkar xidmət göstərməklə yanaşı, müştərilərimizin həyat və iş şəraiti üçün vacib olan mühəndislik, təhlükəsizlik və enerjinin idarə olunması kimi xidmətlərlə təmin edir.Bizim təcrübəli əmlak menecerləri sizin daha yaxşı nəticə əldə etməniz və binalarınızın daha yaxşı olması üçün öz təcrübələrinin  və bizim aparıcı  sənaye proqramlarının, mühasibat prosedurları və  texnologiyaları cəlb edir.

CPS  daşınmaz əmlak  üçün uzunmüddətli və qısamüddətli investisiyaların aktivinin əməliyyatlarını hər bir müştəri ilə aparır.

Aktivlərin bu cür idarə olunma nöqtəsindən biz öz müştərilərimizə kömək edirik.

 

Gəlirlərin Artımı

 • Lizinq ilə birgə yaşayışın optimizləşdirilməsi
 • Kirayəçilərin keyfiyyətini saxlamaq
 • Hasilatın dəyərini artırmaq
 • Digər gəlir imkanlarının müəyyənləşdirilməsi

 

Xərclərin Azaldılması

 • Xərclərin göstərilməsi və qarşılaşdırma təmini
 • Müsabiqə yönlü  xidmətlərin  təklifi və optimal xərcli xidmətlərin yüksək səviyyədə təmin edilməsi
 • Vahid qiymətin azaldılması üçün mühəndisin verdiyi dəyər
 • İdarəetmə və mümkün  olan əmlak vergisinə  müraciə
 • Imkanların internetdə də  yaxşı qiymət üçün tərcih edilən satıcı münasibətləri təklif etmək

 

Dəyərin  gücləndirilməsi

 • Müştəri ilə partnyorarasında investisiya məqsədlərinə cavab olaraq ən yaxşı aktivlərin idarə strategiyasının hazırlanması;
 • Pul vəsaitlərinin hərəkətinin  artırılması;
 • Davamlılıq üzrə məsləhət və digər əlavə dəyər təşəbbüsü;
 • Bazar qiymətləri ilə kapitallaşdırma dərəcəsinin və ümumi dəyərin təkmilləşdirilməsi;
 • CPS və ya C&W daxilində tələb olunan peşəkar məsləhətçilərin təyin olunması;
 • Bazar, əmlak və müştəri tələblərini nəzərə almaqla müəyyən edilmiş  koordinasiya və sənədlərin götürülməsi strategiyaları;
 • Icarə haqqında rəyin təyin olunması və sənədləşdirilməsi, icarənin yenilənməsi, biznes dərəcəli müvafiq məsləhətçilərin strategiyası;
 • Yeni icarəəyə verilmiş, icarə vaxtının uzadılması və icarə haqqında olan rəylərin idarə olunması;
 • Ticarət gəlirlərinin artırılması üçün kommersiyalaşdırma strategiyasının hazırlanması;
 • Müştərinin məqsədlərinin və tövsiyyə çıxarış strategiyasını daxil etmək üçün əmlakın 5 illik yerinə  yetirilməsi olacaq proqnozunun hazırlanması.