Layihələrin idarəolunması

CPS-in Layihənin idarə olunması xidmətlərinə daxildir:

 • Qanuni razılığın əldə edilməsi
 • Ev sahibinin  təsdiqlənməsi
 • Danışıqlar zamanı icarə müqaviləsinin texniki və mühəndislik aspektləri üzrə məsləhətlər
 • Bir layihə qrupunun hazırlanması
 • Binanın karkası və tikintisinə dair monitorinq
 • Konsultant və podratçı müqavilələri
 • Dizayna nəzarət işləri
 • Müştərinin büdcəsinə  və proqram nəzarəti
 • Keyfiyyətə dair monitorinq  və təminat
 • Ərazinin nəzarəti  üzrə işlər
 • Dəyişikliyə  nəzarət
 • Miqrasiya strategiyası
 • Sağlamlıq & təhlükəsizlik və əməliyyatlar & təmir təlimatları
 • İstismara verilmə
 • İdarəetmənin hərəkəti
 • Ötürücülər & tutulmaların baxılması və azad edilməsi
 • Zəmanitin izlənilməsi