Torpaqlar

Torpaq sahələrinin qiymətləndirməsinin öz xüsusiyyətləri vardır.

Torpaq sahələri unikal əmtəə və ən gəlirli investisiyalardan biridir.Torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi hal – hazırda aktualdır, çünki hüquqi torpaq münasibətlərinin tərkib hissəsi, Azərbaycanın  torpaq bazarının inkişafı üçün əsasdır.

Torpağın real qiymətinin yoxlanılması əməliyyatları, torpağın alqi-satqısı, torpaq sahələrinin digər əməliyyatları və torpağın hüquqi vəziyyəti üçün aparılır və bu əməliyyatlar, gələcəkdə torpaqların istifadəsi və gəlir əldə edilməsinə yönləndirilmişdir.

İcarə hüququnun dəyəri və torpaq üzrə mülkiyyətin, torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi zamanı, qiymətləndirmək lazımdır.İcarəçinin torpaq üzərində olan hüququ , icarəçinin müvafiq səlahiyyətlərindən, düzgün saxlama müddətindən, icarə haqqının yüklənməsindən, digər şəxslərin obyekt üzərində olan hüquqlarından, qiymət və qeydlərdən (icazəli istifadə) asılıdır

Qeyd edək ki, sözügedən torpaq sahəsində daşınmaz əmlak obyektlərinin tikintisinin planlaşdırılması cari şəbəkə və mövcud olan şəbəkəyə qoşulmaq imkanının olmasını nəzərə alaraq qiymətləndirilməlidir. Torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsinin  daha bir mühüm amillərindən  biri geoloji və geodeziya hesabatlarıdır, bu hesabatlar ətraf mühitin relyefi, torpağın şəraiti, xassə və strukturunu öyrənmək və tikintidə sərf olunan məsrəflərin qiymətləndirilməsi üçündür.