Məkanın İdarəolunması

Idarəetmənin obyekti, şərtlərin idarə edilməsi və xidmətlərin saxlanılmasının mühüm tərkib hissəsidir.Biz CPS bir qayda olaraq bilirik ki, idarə olunan obyektlər konkret şəxslərin əmlakıdır və  bunun nəticəsində biz bir sıra müxtəlif nizam-intizam bacarıqlarına inteqrasiya edirik. Mükafat qazanan və sertifikatlaşdırılmış tərəfdaşlarımızla işləyərkən biz, gündən günə bütün qurğuların idarəetmə məsələlərinin səmərəli həllini təmin edir və müştərilərimizin üzərindən məsuliyyəti çıxarırıq. Biz əmlakın idarəetməsi üzrə tərəfdaşlarımız ilə birgə qurğuların idarəetməsinin təşkili üzrə, test metodu üsulunu işləmişik.

 • Tikintinin təhlili və hesabat
 • Vəziyyətindən asılı olan təmir/ qiymətqoyma
 • Layihənin idarə olunması
 • Obyektlərin Idarəetməsinə dair məsləhətlər
 • Tikintidə istifadə olunan geyimlərə qulluq
 • Elektrik və Mexaniki xidmət
 • Planlaşdırılmış qoruyucu baxım
 • Sağlamlıq və Təhlükəsizlik sistemləri
 • Yanğın və həyat sistemləri
 • Təhlükəsizlik və qəbul xidmətləri
 • Təmizlik üzrə xidmətlər
 • Maliyyə İdarəsi
 • Ekoloji Monitorinq
 • Enerjinin Auditi və idarəetmə
 • Email ünvanı xidməti
 • Görüntü xidmətləri
 • Köçürülməsi xidməti
 • Müqavilə İdarəetməsi