Kommersiya Əmlakı

CPS biznes, pərakəndə, anbar və sənaye daşınmaz əmlakı üzrə xidmətlər göstərir və Bakıda kommersiya daşınmaz əmlak bazarının inkişaf tendensiyaları formalaşmasında fəal iştirak edir.

Kommersiya daşınmaz əmlakı şöbəsi bazarda ən yaxşı biridir. Biz bazarda  olan vəziyyət haqqında müştəriləri tam məlumatla təmin edirik. Bizim mütəxəssislər Sizin maliyyə və keyfiyyətlə bağlı yaranan suallarınıza, cavab olaraq ən uyğun variantları hazırlayacaq.

 

XİDMƏTLƏR:

  • Sahibin/icarəçinin maraqlarının təqdimatı (mülkiyyətin marketinqi, əmlaka baxış, potensial alıcı/icarəçi ilə danışıqların aparılması)
  • Müştərilər üçün ən əlverişli şərtlərlə əmlakın satışı / icarəsi ilə bağlı danışıqların aparılması.
  • İnvestisiya xidmətləri (investisiyalı alqı/satqı, sxemlərin layihələşdirilməsi və maliyyələşdirilmə mənbələri üçün axtarış, əmlakın qiymətləndirilməsi.)
  • Kommersiya daşınmaz əmlakı bazarının tədqiqatı, fərdi sifarişlərin tədqiqatı və baxış.

 

Kommersiya tipli əmlakın növləri:

OFİSLƏR

TİCARƏT OBYEKTLƏRİ

ANBARLAR VƏ İSTEHSALAT SAHƏLƏRİ