Biznesin qiymətləndirilməsi

Biznesin qiymətləndirilməsi - sahibkarın biznesdə olan maraqlarının, iqtisadi qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan prosedurlar dəstidir. Qiymətləndirmə biznesin yaxşılaşdırılması üçün ödənilməsi və ya alınmalı qiyməti müəyyən etmək üçün maliyyə bazar iştirakçıları tərəfindən istifadə olunur.

Biznesin satış qiymətinin  qiymətləndirilməsi ilə yanaşı, qiymətləndirmə aləti tez-tez əmlak və vergi, boşanma iddiası ilə əlaqəli, biznesin alış qiymətinin ayrılması, paylı mülkiyyətin qiymətləndirilməsi üçün formul yaratmaq,habelə bir çox biznes və hüquqi məqsədlər üçün qiymətləndiricilər tərəfindən istifadə edilir.